Os. Bugaj 6/9, Wieluń
SERWIS : ul. Reymonta 36, Czastary
eMail : biuro@secure-it.com.pl
INFOLINIA :  43 881 00 26

Rentowność outsourcingowa

Outsourcing IT jest strategią biznesową i oznacza realizację szeroko rozumianych projektów informatycznych poprzez zlecenie ich wyspecjalizowanej i wykwalifikowanej zewnętrznej firmie informatycznej. Postępowanie takie ma na celu przede wszystkim obniżenie kosztów własnych firmy jak również skoncentrowanie się zleceniodawcy, przedsiębiorcy na najważniejszych zadaniach biznesowych. W cały ten proces zaangażowane są osoby znajdujące się na kierowniczych stanowiskach danego przedsiębiorstwa, a także te, które mają na niego ścisły wpływ. Rzecz jasna również i wykonawcy (zleceniobiorcy, partnerzy zewnętrzni).

Nie jest łatwo posiąść specjalistyczną wiedzę na temat stale rozwijających się technologii cyfrowych, a jeszcze trudniej być stale na bieżąco. Znacznie lepiej i rozsądniej jest zwrócić się do specjalistów z firmy zewnętrznej mogących zagwarantować stały poziom usług, niż stale inwestować w pracowników, którzy po zdobyciu specjalistycznej wiedzy najprawdopodobniej odejdą, aby (z korzyścią dla siebie) sprzedawać ją na otwartym rynku.

Oddanie tudzież przekazanie zadań niezwiązanych w sposób bezpośredni z działalnością przedsiębiorstwa jest czystym przejawem działań outsourcingowych, które umożliwiają firmie koncentracje swoich nadwyżek finansowych (zasobów) na tych obszarach działalności, które stanowią jej rzeczywistą podstawę działań.

Outsourcing jest metodą, która posiada nierozerwalny związek z tworzeniem uszczuplonych struktur organizacyjnych, a ponadto jest to rewelacyjny sposób odchodzenia firm od nieefektywnych już układów stanowisk wewnątrz przedsiębiorstwa, które powoli acz sukcesywnie zaczynają już odchodzić po przysłowiowego lamusa.

Strata czy zysk?

Do powszechnych dylematów dotyczących outsourcingu należą obawy związane z redukcją zatrudnienia, utratą kontroli nad outsourcowanymi funkcjami oraz wzrostem kosztów.

Obawy te wynikają najczęściej z powodu postrzegania outsourcingu według modelu "win/lose" (w którym rolę przegranego przypisuje się Klientowi, a zwycięzcy - firmie wykonawczej).

Podejście do outsourcingu zmieniło się jednak diametralnie. Obecnie Klient postrzega outsourcera jako długoterminowe "aktywa", które stanowią dla niego stałą wartość. Podstawą sukcesu tej strategii jest wzajemna współpraca, zaufanie oraz partnerstwo!

Korzyści outsourcingowe

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego jak drogie jest utrzymanie wykwalifikowanego zespołu wewnątrz firmy zajmującego się tylko i wyłącznie obsługą wewnętrznych systemów informatycznych. Ile kosztują profesjonalne szkolenia pracowników, jak długo zabiera skompletowanie zespołu i jakie trzeba ponosić koszty tylko dlatego, że wydaje się, że nie można inaczej.

Konieczność obniżenie kosztów stałych w przedsiębiorstwie przy braku wyspecjalizowanej kadry i niezbędnego oraz niezawodnego wyposażenia i oprogramowania sprawiają, iż małe i średnie przedsiębiorstwa nie mogą samoistnie stosować najnowszych technologii informatycznych.

W takiej sytuacji pomocny w firmie staje się Outsourcing czyli zlecenie niekluczowej działalności (jak wewnętrzna obsługa systemów informatycznych) innej firmie, dzięki czemu przedsiębiorstwa nie muszą organizować własnych działów, inwestować w urządzenia, ludzi.

W dzisiejszych czasach przedsiębiorstwa coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, że outsourcing jest nie do uniknięcia, bo muszą skupić się na podstawowej działalności, od której zależy ich być albo nie być. Dlatego zapotrzebowanie na usługi outsourcingowe jest tym większe, im większą wagę przywiązują przedsiębiorstwa do zmniejszania kosztów swojej działalności, a świadczenie usług outsourcingowych w informatyce staje się coraz bardziej popularne.

Sukces projektu można mierzyć różnymi miarami. Dla jednych klientów kluczowe są zagadnienia związane z redukcją kosztów i korzyściami finansowymi, dla innych równie istotne mogą się okazać takie wskaźniki, jak dostępność systemów informatycznych, czas reakcji dostawcy w sytuacjach awaryjnych, satysfakcja pracowników i klientów, czy też możliwość skoncentrowania się na swojej podstawowej działalności biznesowej.

Przyjęte miary powinny być adekwatne do biznesowych priorytetów klienta. Do najczęstszych, można powiedzieć “uniwersalnych” korzyści wynikających z zastosowania outsourcingu należą m.in.:

 • możliwość wykorzystania outsourcingu jako metody na reorganizację przedsiębiorstwa;
 • pełna przewidywalność i redukcja kosztów;
 • możliwość skoncentrowania się na kluczowych obszarach działania firmy;
 • wzrost wydajności, efektywności i stabilności;
 • zmniejszenie ryzyka poprzez jego współdzielenie z outsourcerem - m.in. odpowiedzialność materialna outsourcera za błędy i działania niezgodne z kontraktem;
 • szybki dostęp do wysokiej klasy specjalistów oraz wiedzy technologicznej, bez konieczności zatrudniania i szkolenia własnych pracowników.

Usługobiorca otrzymuje, zatem oszczędność kosztów i profesjonalną obsługę specjalistów z różnych dziedzin. Dzięki temu system informatyczny w jego firmie jest zgodny z przepisami, na bieżąco aktualizowany i dostosowywany do indywidualnych potrzeb.

Dla podkreślenia korzyści przytoczyć można jeszcze kilka zalet:

 • obniżenie kosztów stałych w przedsiębiorstwie (pracownicy, powierzchnia biurowa, urządzenia);
 • gwarantowana pomoc doświadczonych specjalistów bez konieczności ich zatrudniania;
 • dostęp do najnowszych zastosowań teleinformatycznych;
 • zwiększenie efektywności i wydajności;
 • niezawodny i bezpieczny system danych;
 • odciążenie firmy i możliwość wykonywania przez nią wyłącznie kluczowych zadań.
Podsumowanie

Podsumowując zastosowanie outsourcingu pozwala przedsiębiorstwu skoncentrować się na swej zasadniczej działalności, a całą uwagę poświecić zaspakajaniu potrzeb Klienta, aby zdobyć przewagę konkurencyjną i osiągnąć zyski. Outsourcing stanowi, więc strategiczne narzędzie biznesowe, które pomaga zarządzać przedsiębiorstwem i umożliwia mu szybszy wzrost.

Wydzielając części lub całość zadań związanych z funkcjonowaniem działu IT i przekazując je na zewnątrz wpływają Państwo na redukcję związanych z tym wydatków. Wydatki na informatykę w firmie to nie tylko wartość sprzętu, oprogramowania i wynagrodzeń dla informatyków. Jest cała gama kosztów niejawnych, trudnych do uchwycenia, jednak w konsekwencji zwiększających nakłady ponoszone na utrzymanie własnych służb. Administracja środkami trwałymi, inwentaryzacja, likwidacja, koszty zakupu, organizacja przetargów, serwis, transport, szkolenia, delegacje, urlopy, zwolnienia, utrzymanie stanowiska pracy to tylko niektóre z nich. Przeczytaj więcej na temat zasadności outsourcingu...

Jeżeli jesteście Państwo w przededniu lub w trakcie restrukturyzacji Waszego przedsiębiorstwa jest to najlepszy czas aby przyjrzeć się korzyściom płynącym z idei outsourcingu. Być może kolejny Państwa oddział lub przedstawicielstwo mogłoby skorzystać z oferty firmy Secure IT.

Firmy podpisujące umowę outsourcingową, Państwo jako odbiorca i Secure IT jako usługodawca, wiążą się jej postanowieniami na długi czas. Z reguły, aby udostępnić Państwu wymagane zasoby teleinformatyczne wraz z odpowiednią klasą usług zmuszeni jesteśmy poczynić stosowne inwestycje, a co za tym idzie znaleźć sposoby ich finansowania. W żywotnym interesie firmy Secure IT jest zatem, aby nasza współpraca układała się na najwyższym poziomie oraz aby obie strony wynosiły ze współpracy obopólną korzyść.