Os. Bugaj 6/9, Wieluń
SERWIS : ul. Reymonta 36, Czastary
eMail : biuro@secure-it.com.pl
INFOLINIA :  43 881 00 26

Zasadność usług outsourcingowych

Podstawowa korzyść płynącą z outsourcingu i jednocześnie będąca głównym argumentem przemawiającym za outsourcingiem jest redukcja kosztów ponieważ tradycyjnie outsourcing stosowany jest wówczas, gdy dostępne zasoby zewnętrzne są tańsze od wewnętrznych. Coraz istotniejszymi jednak czynnikami stają się:

 • dążenie do realizacji usług na najwyższym poziomie;
 • specjalizacja pracy;
 • koncentracja na funkcjach biznesowych;
 • dostęp do specjalistycznej wiedzy.

Usługi outsourcingowe dają dostęp do wiedzy i doświadczenia liderów rynkowych oraz ogólnoświatowej bazy danych. Ekspert skierowany do współpracy z przedsiębiorstwem korzysta z całej wiedzy zgromadzonej w firmie doradczej, z firmowych baz danych, porad innych ekspertów. Zatrudnienie ekspertów z zewnątrz jest związane z efektywniejszym wykorzystaniem czasu - ekspert pracuje tylko wówczas, gdy jest rzeczywiście potrzebny, niekoniecznie na pełnym etacie. Takie rozwiązanie powoduje nie tylko redukcję kosztów, ale i ryzyka związanego z poszukiwaniem i zatrudnieniem własnych specjalistów.

Outsourcing pozwala więc na koncentrację sił, środków i procesów zarządczych na zasadniczych celach firmy. Organizacja osiąga lepsze wyniki i rośnie jej wartość rynkowa. Firma zwiększa elastyczność swoich działań, a poprzez oszczędność czasu i zasobów ludzkich również wydajność.

W przypadku informatycznego outsourcingu do jego podstawowych korzyści możemy zaliczyć:

 • okresowe przeglądy sieci, sprzętu komputerowego;
 • bezpłatną wymianę uszkodzonych części oraz sprzęt zastępczy na czas awarii;
 • umożliwia koncentrację na podstawowych celach działalności;
 • pozwala utrzymać niższy poziom zatrudnienia, zapewniając wykwalifikowany personel;
 • zapewnia najwyższą jakość usług w oparciu o doświadczenie firmy świadczących je;
 • zmniejsza nakłady inwestycyjne na utrzymywanie zaplecza technologicznego;
 • odciąża różne działy firmy np. zaopatrzenie, rekrutację, itd.