Oferujemy naszym klientom dostęp do sieci Internet zarówno drogą radiową jak i poprzez sieć przewodową LAN pod warunkiem istnienia w danej lokalizacji naszej infrastruktury sieciowej.

Podłączenie może zostać zrealizowane na sprzęcie będącym w posiadaniu klienta, jeśli jest on kompatybilny z naszą infrastrukturą (w tym przypadku aktywacja jet bezpłatna), lub na sprzęcie dostarczonym przez nas (w tym przypadku koszty zakupu sprzętu są wliczone w koszty aktywacji).

Oferujemy darmowy dojazd, pomiar i ocenę warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci.

 

Cennik usługi dostępu do sieci Internet - obowiązuje od 01.01.2013r.

Rodzaj usługi

Cena

Instalacja urządzenia dostępowego, uruchomienie łącza i aktywacja usługi dostępu do Internetu w sieci kablowej LAN (np. w budynkach wielorodzinnych)

 

1,00

Instalacja urządzenia dostępowego, uruchomienie łącza i aktywacja usługi dostępu do Internetu w sieci bezprzewodowej

 

1,00

Przejście od innego Operatora w przypadku, gdy istnieją warunki techniczne dostępu do sieci Secure IT lub podłączenie na sprzęcie zakupionym przez klienta

 

bezpłatnie

Abonament miesięczny za dostęp do sieci Internet z prędkością do 10Mbit

 

15,00

Abonament miesięczny za dostęp do sieci Internet z prędkością do 20Mbit

 

20,00

Abonament miesięczny za dostęp do sieci Internet z prędkością do 30Mbit

 

30,00

Abonament miesięczny za dostęp do sieci Internet z prędkością do 50Mbit

 

45,00

Abonament miesięczny za dostęp do sieci Internet z prędkością do 100Mbit

 

99,00

 

W przypadku podłączenia większej ilości komputerów przez klienta w obrębie jednego lokalu nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty.

Tworzymy również sieci komputerowe w firmach. W przypadku firm koszty utworzenia infrastruktury i podłączenia do sieci ustalane są indywidualnie na podstawie bezpłatnego audytu informatycznego.

 Ze względu na pracę urządzeń WiFi w wolnym paśmie ISM, wykorzystywanym również przez m.in. kuchenki mikrofalowe, urządzenia Bluetooth, bezprzewodowe myszki i klawiatury oraz możliwość pracy w pobliżu innych urządzeń WiFi (np. sąsiadów) nie możemy zagwarantować poprawnego działania połączeń bezprzewodowych u 100% Abonentów.